ضوابط و حقوق قانونی استفاده از niazpazir.ir
niazpazir.ir این پایگاه را به عنوان بستری برای اطلاع رسانی، آگهی‌های تجاری و اقتصادی ، ارتباطات تجاری و قانونى در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران برای کاربران اینترنتی فراهم نموده است.
دسترسى و استفاده شما از سایت مشروط به رعایت ضوابط و الزامات ذیل و قوانین ذکر شده، مى‌باشد. شما با ورود به سایت و مرور سایت، بدون هیچگونه محدودیت و شرطى "ضوابط و الزامات" را پذیرفته و اقرار مى‌نمایید که هرگونه توافق دیگرى بین شما و niazpazir.ir در این رمینه فاقد اعتبار و بدون وجاهت قانونی خواهد بود.
چنانچه موافق یک یا پاره ای از این ضوابط و قوانین نباشید ، لازم است بلافاصله استفاده از این سایت را متوقف نمایید.
ضوابط و الزامات
- با وجود آنکه niazpazir.ir تلاش معقول خود را جهت دقت در تایید آگهی‌ها و صحیح بودن اطلاعات سایت بکار مى‌بندد به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین یا ادعا نمى‌نماید.
niazpazir.ir هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال آگهی‌های درج شده توسط اشخاص و یا شرکت‌ها، در این سایت به عهده نمی‌گیرد.
- استفاده شما و مرور و جستجوی شما در سایت با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى‌گیرد. سایت نیاز پذیر تعهدى در قبال خسارات مستقیم، اتفاقى، تبعى، غیر مستقیم و کیفرى، ناشى از دسترسى و استفاده شما از سایت ندارد.
- آگهی‌ها در سایت، توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.
مسئولیت مستقیم آگهی‌ها، با آگهی دهندگان آن می‌باشد و صحت و سقم آن توسط niazpazir.ir ادعا و یا تضمین نمی‌شود.
- پایگاه نیاز پذیر، جهت نمایش آگهی‌ها چه به صورت عادی و چه به صورت ویژه، قرارداد و یا تعهد نامه‌ای با آگهی دهندگان منعقد نمی‌کند. مطالب مندرج در آگهی‌ها ممکن است توسط آگهی دهندگان بصورت مداوم تغییر کند و یا به روز شود.
در این زمینه سایت نیاز پذیر، هیچگونه مسولیتی در قبال هر نوع آگهی درج شده در سایت نمی‌پذیرد و نیاز پذیر صرفا نمایش دهنده مطالب درج شده توسط کاربران می‌باشد.
- هرگونه پیام یا مطلبى از جمله آگهی، عکس، پیام در تماس با ما و غیر آن به سایت ارسال مى‌کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. هر چیزى را که ارسال نمایید مى‌تواند توسط niazpazir.ir به هر منظورى، شامل ولى غیر محدود به، باز تولید، افشاءِ، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق بکار رود.
- سایت نیاز پذیر هیچ گونه مسئولیتی در حوزه صحت سنجی شماره های تماس ، ایمیل ها و اعتبار سنجی متن آگهی ها را نداشته و در قبال درج آگهی های غیر ،هیچ مسئولیتی به عهده نمیگیرد.
- niazpazir.ir مختار است، هر گونه پیام، آگهی و یا عکسی که به این سایت ارسال می‌کنید، و یا اکانتی را که ایجاد می‌کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.
- niazpazir.ir در مورد اطلاعات هر سایت دیگرى که با این سایت مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در سایت قرار دارد، مسئول نیست. این سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از niazpazir.ir ایجاد شده‌اند.
niazpazir.ir بعنوان ناشر یا مروج مطالب مندرج در این سایت‌ها عمل نمى‌کند.
- قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حکم خواهند بود.
- niazpazir.ir مى تواند با به روز کردن ضوابط استفاده از وب سایت، در هر زمان این "ضوابط و الزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از ضوابط و الزامات جارى و لازم الاجرا در زمان منظور مطلع شوید.