درباره ما

پروژه نیازپذیر با هدف ایجاد سرویسهایی جهت رونق کسب و کار و ایجاد فضایی رقابتی جهت پویایی اقتصادی، ایجاد گردیده است.

تیم نیازپذیر، اولین سیستم مالی و تبلیغاتی خود را در سال 1381 تحت عنوان NeedNeed.com و به یاری مرکز رشد پویش مطرح نمود، که بدلیل عدم وجود بسترهای مناسب ارتباطی و عدم آمادگی جامعه کاربری، پس از یک سال متوقف گردید. و مترصد موقعیتی جهت ارائه مجدد سرویس گردید.

پروژه سایت نیاز پذیر در 11 مرداد 1392 توسط محمد فهیمی مجد از شرکت ارتباطات دابا برای ارائه خدمات خوب با قیمت مناسب و ارزان برای صاحبان کسب و کارها طراحی گردید و مارکتینگ و پشتیبانی آن از ابتدای سال 94 به شرکت گسترش فضای مجازی نوید ایرانیان سپرده شده است.

شرکت گسترش فضای مجازی نوید ایرانیان 26 شهریور ماه 1386 در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

اولین پروژه شرکت نوید ایرانیان پروژه سیستم مدیریت محتوای آزاد و متن باز جوملا فارسی است که تحت حمایت مادی و معنوی این شرکت قرار دارد.

Back to Top