راه اندازی درگاه اینترنتی بانک ملت نیازپذیر
درگاه اینترنتی بانک ملت سایت نیازپذیر راه اندازی شده است و کاربران عزیز می توانند نسبت به انجام پرداخت ها به صورت الکترونیک و بدون مراجعه به بانک اقدام کنند
کد مطلب : 8
2015-11-30
- 02:19
تاریخ درج : 9 آذر 1394
درگاه اینترنتی بانک ملت سایت نیازپذیر راه اندازی شده است و کاربران عزیز می توانند نسبت به انجام پرداخت ها به صورت الکترونیک و بدون مراجعه به بانک اقدام کنند
از قابلیت های ویژه این درگاه پرداخت فعال شدن سرویسهای مورد نظر به صورت مستقیم و پس از پرداخت در ضورت تایید بودن آگهی است.

Back to Top