از فشردن دکمه بروز رسانی تا بروز شدن هر آگهی ، فقط 10 دقیقه
زمان انتظا 2 ساعته از فشردن دکمه بروز رسانی آگهی تا بروز شدن و انتقال آگهی به ایتدای لیست ، از 2 ساعت به 10 دقیقه کاهش یافت
کد مطلب : 5
2014-04-30
- 14:25
تاریخ درج : 10 ارديبهشت 1393
با توجه به اینکه بروز رسانی یک آگهی باعث میگردد که آگهی به اول آگهی های گروه خود منتقل گردد و در صفحه اول لیست آگهی ها قرار گیرد ، همین امر باعث میشود که آگهی هم در سایت بیشتر دیده شده و هم در صورت استمرار بروز رسانی در هر روز ، آگهی مورد نظر وضعیت بهتری در سایتهای جستجوگر پیدا نموده و اصطلاحا رتبه بهتری پیدا کند.
همانظور که اغلب کاربران میدانند ،روال به روز رسانی در نیازپذیر تا کنون بر این منوال بوده که کاربران با فشردن دکمه بروز رسانی که در مقابل هر آگهی در بخش آگهی های من در ناحیه کاربری قرار دارد ، درخواست بروز رسانی آگهی مربوطه را در سایت ثبت مینمودند. پس از ثبت درخواست در همان لحظه آگهی بروز نشده و در صف انتظار قرار میگرفت. همه درخواست ها جمع گشته و هر 2 ساعت یک بار درخواست ها اجرا گشته و آگهی ها بروز میگردید.
با توجه به درخواست برخی از کاربران ، به اینکه زمان انتظار جهت بروز رسانی آگهی ها ، طلانیست ، زمان انتظار برای به روز رسانی از 2 ساعت به 10 دقیقه تغییر یافت و آگهی کاربران حداکثر 10 دقیقه پس از ارسال درخواست ، بروز خواهند شد.

Back to Top