نیاز پذیر نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرد
نیازپذیر، نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن و تحارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت کرد.
کد مطلب : 11
2015-12-09
- 11:10
تاریخ درج : 18 آذر 1394
نیازپذیر، نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت معدن و تحارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دریافت کرد.
امید واریم بتوانیم خدمات بهتر و مناسب تری به کاربران عزیر نیازپذیر ارائه کنیم.

Back to Top